Foguera de Sant Antoni de Canals

Foguera de Canals

En les festes de Sant Antoni Abat, els dies 16, 17 i 18 de giner en el poble valencià de Canals se crema una de les majors fogueres del mon.

A lo llarc del dia de "els Parells" els festers, repartixen per tots els carrers del poble mils de joguets montats sobre cavalls. Durant eixes festes, la gent del poble recita lo que ells nomenen un "vítol" que diu aixina: "¡¡Vítol i Vítol al nostre patrò del poble!!" i la gent respon: "¡¡VITOL!!".

Esta pràctica adquirix un major simbolisme durant la processó el dia 17 en la que la gent crida el vítol durant el recorregut. Els festers i les festeres també ho vitoregen constantment en tots el seu actes.

Els festers poden ser des de dos, fins als que vullguen. Normalment són grups familiars o d'amics que s'apuntaren anys arrere per a ser-ho. Hi ha un fester que assumix el paper de Senyera (és el representant de Sant Antoni Abat, el qual antigament i ara, va per tot el poble de Canals repartint joguets damunt d'un burro) i un atre que és el Cuiro.

La Senyera és el més important i és l'encarregat de recitar el vítol final en els actes. La seua indumentaria és un trage fosc i un capell que llança al final de la festa i el que ho agarra obté entrades per al sopar en el que es servix arròs al forn.

Estes festes són molt interessants per als turistes perque són molt intenses i per l'espectacularitat de la foguera i els parells. Se diu que esta festa es realisa des de que hi hague un terratrémol molt fort i que Sant Antoni cobrí tot el poble, al qual no li passà res i els pobles de l'entorn se quedaren destrossats, i es fa agraint-li lo que feu en eixe moment pel poble.