L'horari d'estiu s'utilisa molt més a l'hemisferi nort.
  •  S'utilisa
  •  Ya no s'utilisa
  •  Mai no s'ha utilisat
  • L'horari d'estiu (també denominat DST, Daylight saving time o horari d'estalvi de llum diürna) és l'horari que obedeix a la convenció per la qual s'avancen els rellonges; el motiu és per aprofitar més la llum diürna, especialment quan esta es reduïx pels matins.

    Dit d'una atra manera, és el temps local que un país adopta per a una determinada part de l'any, que generalment consistix en alvançar en una hora l'horari estàndart oficial, o horari d'hivern.