Organisació internacional

Una organisació internacional és tota associació conformada normalment per subjectes de Dret Internacional Públic i regulada per un conjunt de normes pròpies, en membres, alcanç, o presència internacional i uns fins comuns. En l'us quotidià, el terme és generalment reservat per a les organisacions intergovernamentals com les Nacions Unides, el Consell d'Europa, o l'Organisació Mundial del Comerç, els membres del qual són Estats sobirans o d'atres organisacions intergovernamentals. No obstant, davant l'evolució i com a producte de la globalisació existix una distinció recent entre:

  • Organisació internacional pública, o organisació intergovernamental (OIG).
  • Organisació internacional privada, o organisació no governamental (ONG).

cal destacar que no totes les organisacions internacionals busquen la cooperació i integració econòmica, política i social.