• Per a solicitar una tasca o treball als operadors de bots, deixa la teua solicitut mes avall, en l'apartat corresponent.
  • Els operadors de bots indicaran ací les tasques realisades a mida que es vagen finalisant.
  • Recorda especificar tots els detalls que figuren a continuació:
== Data de solicitut ==
=== Senyes de solicitut (categoria, interwikis, ortografia, ...) ===
Descripció detallada de la solicitut.
Firma de l'usuari que la solicita.


Solicituts

  • Escriu ací la teua solicitut per a realisar una tasca per mig de la programació d'un bot.