Acceleració

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

En física, l'acceleració és una magnitut física que indica com canvia la velocitat d'un cos en relació en el temps. És dir, indica la rapidea de l'aument o la disminució de la velocitat del moviment.

En cinemàtica l'acceleració instantànea es definix com la primera derivada de la velocitat respecte del temps (la raó del canvi de velocitat) o de manera equivalent com la segona derivada de la posició. Es tracta d'una magnitut vectorial i es mesura en unitats de llongitut · temps-2 (L·T-2 o L/T2). En unitats del SI, s'expressa en mitre/segon2.

En llenguage comú es parla d' acceleració per referir-se a un increment de la la velocitat i de desacceleració per indicar-ne un decreixentment. Pero en física qualsevol increment o decreixentment de la velocitat és nomenat acceleració; i també rep el nom d'acceleració el canvi en la direcció de la velocitat (acceleració centrípeta).

En mecànica clàssica, l'acceleració d'un punt material és proporcional a la resultant de la força que actua sobre ell. Segons la segona llei de Newton, en considerar la massa del cos independent de la velocitat:

<math>\overset{\to }{\mathop{F}}\,=\frac{d\left( m\cdot \overset{\to }{\mathop{v}}\, \right)}{dt}\Rightarrow \overset{\to }{\mathop{a}}\,=\frac{d\overset{\to }{\mathop{v}}\,}{dt}=\frac{\overset{\to }{\mathop{F}}\,}{m}</math>


A on <math>\overset{\to }{\mathop{F}}\,</math> és el resultat o força total que actua sobre el punt; m és la seua massa i <math>\overset{\to }{\mathop{a}}\,</math> és la seua acceleració.