Bernardí Vallmanya

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Bernardí Vallmanya (Valéncia, ¿?-1495). Escrivent valencià, perteneixent al sigle XV, el Sigle d'Or de les lletres valencianes.

Biografia

Bernardí Vallmanya, escrivà de professió, també fon secretari del segon Comte d'Oliva, Serafí Centelles.

Obra

Cultivà la poesia en els certamens marians celebrats en la ciutat de Valéncia entre els anys 1474 i 1486. Traduí a la llengua valenciana diverses obres en castellà que tingueren molt d'éxit editorial igual que feu Miquel Péreç en atres obres en prosa. Dos d'estes obres són texts religiosos: Cordiale de quattuor novissimis (Cordial de l'ànima), atribuït a Gerhard de Vliederhoven, en versió de Gonzalo García de Santa María i la Visio sancti Pauli (Revelació del benaventurat apòstol Sant Pau) a partir d'una versió castellana anònima.

Les seues obres impreses tingueren una gran fama editorial en els anys 1491 i 1494, respectivament, en la ciutat de Valéncia. La traducció més important és l'obra Lo Carcer d'amor de Diego de San Pedro. L'original fon editat en l'any 1492, la versió de Vallmanya s'editá en Barcelona en l'any 1493.

Cites

Bernardí Vallmanya, apart d'atres obres en vers, traduí en prosa diverses obres del castellà, a on se poden llegir les següents cites referides a la llengua a la qual les havia traduït:

... traduit de lengua castellana en estil de valenciana prosa
Lo carcer d'amor, imprés en Barcelona l'any 1493
... de vulgar lengua castellana en stil de valenciana prosa
En el colofó de l'obra Lo cordial de l'ànima, imprés en Valéncia l'any 1495
... de vulgar ydioma castella en valenciana prosa
Revelació del benaventurat Apòstol Sanct Pau, imprés en Valéncia l'any 1495

Vore també