Centre d'Investigacions Sociològiques

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
(Redirigit des de «CIS»)
Anar a la navegació Anar a la busca

El Centre d'Investigacions Sociològiques o CIS és un organisme autònom espanyol que depén del Ministeri de la Presidència i el fi del qual és l'estudi científic de la societat espanyola, normalment a través de les realisació de enquestes periòdiques, per iniciativa pròpia del Centre o per petició d'atres organismes. Des de giner de 2009 el CIS difon gratuïtament, a través de la seua pàgina web, tots els fichers de microsenyes de les enquestes realisades pel Centre, junt en l'informació necessària per a la seua utilisació secundària per part d'analistes i investigadors.

Ademés de la seua activitat de realisació i archiu d'enquestes (a les que se sumen algunes investigacions qualitatives) el CIS edita una revista d'investigació, la Reviste Espanyola d'Investigacions Sociològiques (Reis) i diverses coleccions de llibres especialisats en distintes matèries de les ciències socials. El CIS també organisa anualment un Curs de postgrau de formació d'especialistes en investigació social aplicada i anàlisis de senyes i manté oberts diversos programes de foment de la investigació social.

El CIS és l'hereu del IOP o Institut de l'Opinió Pública que fon fundat en 1963 i remodelat en 1977. El CIS és un organisme autònom des de 1990 i, des de 1995, es rig per estrictes condicions llegals quant a la transparència dels seus treballs i la difusió dels seus resultats. El CIS ha realisat, a lo llarc de tota esta trayectòria, unes 1800 enquestes o estudis d'opinió (fins al 2009).


Durant 4 anys, des del 3 de maig de 2004 el president fon Fernando Vallespín Oña. L'actual presidenta de l'organisme és la politòloga Belén Barreiro Pérez-Terrós que fon nomenada el 23 de maig del 2008, embolicada en la polèmica al tractar-se per primera vegada d'una persona no funcionària (tal com exigia la normativa fins que s'ha modificat) i desconeguda en l'àmbit acadèmic, ademés de per ser assessora del president del Govern.

Localisació[editar | editar còdic]

La seu del CIS està en el carrer Montalbán, 8 en Madrit.

Funcions[editar | editar còdic]

a) Realisació d'estudis que contribuïxquen al coneiximent científic de la societat espanyola.
b) Realisació d'estudis que contribuïxquen al coneiximent científic de la realitat social de les diferents comunitats autònomes.
c) Realisació d'estudis que proporcionen diagnòstics sobre situacions i assunts socials i servixquen d'orientació als poders públics en les seues iniciatives normatives i eixecutives.
d) Creació i manteniment de bases de senyes en les matèries de la seua competència.
e) Difusió, a través de les seues publicacions, dels resultats de l'activitat científica de l'Organisme, aixina com d'atres estudis de naturalea acadèmica que contribuïxquen al coneiximent científic de la societat espanyola.
f) Colaboració en centres universitaris i d'investigació per a la realisació de proyectes d'investigació conjunts i per a la formació d'investigadors en ciències socials.

Estructura orgànica[editar | editar còdic]

  • Presidència (que conte a efectes funcionals en una unitat de soport)
  • Unitat de Recolzament
  • Consell Assessor
  • Secretaria General
  • Departament d'Investigació
  • Departament de Banc de Senyes
  • Departament de Publicacions i Foment de l'Investigació

Presidents del CIS[editar | editar còdic]

Des de 1996 els presidents han segut: Pilar del Castillo Vera (1996-2000). Ricardo Montoro Romero (2000-2004). Fernando Vallespín Oña (2004-2008). Belen Barreiro Peréz-Pardo (2008-actualment).

Enquestadors[editar | editar còdic]

Els enquestadors del CIS, pese rebre el seu salari del Ministeri de la Presidència, efectuen el seu treball devall una relació mercantil, sense contracte ni Seguritat Social (Interlocutòria Tribunal Suprem, del 26 de juny de 2003) i, això a pesar que diverses sentències (STS Catalunya del 18 de setembre), han reconegut la seua condició de contractats laborals, denunciant-se des de distints sectors la seua precarietat.

Enllaços externs[editar | editar còdic]