CNI

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Centre Nacional d'Inteligencia d'Espanya (CNI). Organisme públic responsable de facilitar al President del Govern i al Govern de la Nació les informacions, anàlisis, estudis o propostes que permeten previndre i evitar qualsevol perill, amenaça o agressió contra la independència o integritat territorial d'Espanya, els interessos nacionals i l'estabilitat de l'Estat de dret i les seues institucions. (*Art. 1 Llei 11/2002)

Ampar Jurídic

El CNI es rig pel principi de sumissió a l'ordenament jurídic i porta a terme les seues activitats específiques en el marc de les facultats expressament establides en la Llei 11/2002 de 6 de maig reguladora del CNI i en la Llei Orgànica 2/2002, de 6 de maig, reguladora del control judicial previ del Centre Nacional d'Inteligença.

Competències i coordinació ¿Qué és?cal destacar que el CNI agrupa activitats que en atres països estan separades en dos o més Servicis d'Inteligença. Açò permet que la coordinació i intercanvi d'inteligença entre àmbits complementaris siga arriscat i completa, al mateix temps que s'optimisen els recursos. En este sentit, el CNI funciona baix el principi de coordinació en atres servicis d'informació de l'Estat.

Esta coordinació es porta a terme en la Comissió Delegada del Govern per a Assunts d'Inteligença (*Art. 6 de la Llei 11/2002), que segons el Real Decret 1886/2011, de 30 de decembre, pel que s'establixen les Comissions Delegades del Govern, i posteriorment rectificat per una disposició general publicada en el Bolletí Oficial de l'Estat *núm. 5 del divendres 6 de giner de 2012, estarà presidida per la Vicepresidenta del Govern i Ministra de la Presidència, i integrada pels Ministres d'Assunts Exteriors i Cooperació, de Defensa, de l'Interior, d'Economia i Competitivitat, el Director del Gabinet de la Presidència del Govern, el Secretari d'Estat de Seguritat i el Secretari d'Estat Director del Centre Nacional d'Inteligença, que actuarà com a secretari de la mateixa.

La seua assignació econòmica Els recursos econòmics del CNI s'aproven anualment per les Corts Generals per mig de les successives Lleis de Presuposts Generals de l'Estat, de la mateixa manera que ocorre en el restant d'organismes de l'Administració prevists en la Llei 6/1997, de 14 d'abril, d'Organisació i Funcionament de l'Administració General de l'Estat.

Ademés, per al desenroll de les seues activitats informatives, el CNI té una assignació de despeses reservades, l'ocupació de les quals està regulat per la Llei 11/95 del 11 de març sobre us i control dels crèdits destinats a despeses reservades. En la utilisació d'estes despeses reservades es pretén preservar identitats, acontenyiments, llocs o dates relacionats en activitats o fonts del Centre. Pero açò no vol dir que no hi haja controls sino que existix un sistema especial de justificació i control que exclou -això sí- la publicitat.