Castell d'arena

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Castell d'arena fet per a una competició.

Un castell d'arena és una escultura feta d'arena, normalment un castell, que se sol construir en plages. Encara que popularment se construix per diversió (especialment els chiquets) també està considerat com una forma d'art, aplegant alguns d'ells a atenyer els 9 metros d'altura. N'hi ha numerosos concursos de construcció de castells. Una atra modalitat consistix en fer escultures que no siguen castells (com estatues, rostres, etc) en l'arena, encara que no està tan extesa.

Història

No existix una data exacta per a datar l'invenció de les escultures fetes en arena (els egipcis utilisaven l'arena per a fer models a escala de les piramides que anaven a construir), pero la construcció de castells d'arena en fins artistics començà en Estats Units a principis del sigle XX. Els concursos i exposicions varen tindre també alli el seu orige, i en l'any 1990 es varen estendre per Europa. Hui en dia el concurs més famós de castells d'arena te lloc en Sydney. El castell d'arena més alt fon construït en l'any 2003 en Estats Units i media 8,91 metros.

Materials

Un elaborat castell d'arena.

Els castells d'arena estan formats per aigua i arena.

L'arena: Normalment s'utilisa arena de plaja pero servix qualsevol tipo d'arena, esta pot ser de plaja, riu, cantera i inclus tratada (silica), la diferencia d'estes per a construir un castell no depén d'a on procedix, sino de la caracteristica de la seua forma, i estes poden ser cilindriques (rondejades) o cubiques (en aristes), estes últimes són les optimes per a obtindre els millors resultats ya que per la seua forma adapten millor per a una bona compactació. Per a construir un castell chicotet se pot utilisar qualsevol arena sempre que esta siga de gra molt prim, pero si lo que desigem es construir u de major dimensions utilisarem l'arena de forma cubica. En este tipo d'arena es conseguix construir castells de grans dimensions i gran altura, i s'han superat els 10 metros d'altura en alguns dels més coneguts Festivals Internacionals com en Blanqueberge (Belgica).

Temps de vida d'un Castell d'Arena: Depén de la calitat de l'arena i per supost de la compactació de la mateixa. Hui en dia a nivell professional se'ls aplica un producte per a allargar la seua vida i poder ser exposts a la intemperie durant alguns mesos i en alguns casos en interiors durant anys.

Compactació: Compactar l'arena en encofrats (cimbres), en pisons de ma o compactadores mecaniques, este sistema es el més utilisat pels professionals de l'arena.

Referències