Coneiximent

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

El coneiximent és el conjunt de senyes, conceptes i pràctiques al rededor d'una matèria o assunt, un sinònim de saber. També es pot entendre com les informacions i veritats obtingudes a partir de la realitat o de l'ensenyança d'un mestre. El saber és el conjunt de coneiximents que produïxen un pensament continu de recorts dels coneiximents adquirits a lo llarc del temps.

En el context científic, el coneiximent és el resultat de l'aplicació de la raó i el método experimental a l'estudi de la realitat. Per a la sicologia, és el contingut de la ment, lo que és frut d'un procés d'aprenentage, i per tant inclou també l'experiència vital i les creències, no a soles les senyes empíriques i més o menys objectives. L'epistemologia és la branca de la filosofia que s'ocupa de l'estudi del coneiximent: Qué és i com s'obté. Assumix que el coneiximent s'organisa d'una manera determinada en el cervell i esta estructura en modifica la percepció i la interacció en el món.

El coneiximent és un terme que pot tindre significats diversos depenent del context, pero que de qualsevol manera té una relació en els conceptes de significat, informació, educació, comunicació, representació, aprenentage i estímul mental.