Comunicació

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

La comunicació és l'intercanvi d'informació entre subjectes o objectes. Des d'este punt de vista, la comunicació inclou temes tècnics, com la telecomunicació, i socials, com ara el periodisme, la publicitat, l'audiovisual i els mijos de comunicació de masses. La competència comunicativa és la capacitat de transmetre en èxit un mensage usant el mig adequat i d'entendre els que atres emeten. El terme comunicació també s'usa a sovint en el sentit de transport com, per eixemple, la comunicació entre dos ciutats per mig del tren.

Dins de les ciències socials, la comunicació és un camp d'estudi que tracta d'explicar com es realisen els intercanvis comunicatius i com estes intercanvis afecten a la societat. És dir, investiga el conjunt de principis, conceptes i regularitats que servixen de base a l'estudi de la comunicació com a procés social.

L'estudi de la comunicació està en estreta relació en diverses ciències, de les quals pren part dels seus continguts o els integra entre si.

En el camp acadèmic són moltes les discussions obertes sobre el que en realitat constituïx la comunicació i per això existixen numeroses definicions al respecte, moltes de les quals se circumscriuen a determinats camps o interessos de la ciència. Pero en la seua definició més estricta, la comunicació consistix en la transmissió d'informació d'un subjecte a un atre.

La comunicació es fonamenta essencialment en el comportament humà i en les estructures de la societat, lo que fa que els estudiosos troben difícil un estudi de la mateixa en l'exclusió de l'àmbit social i els acontenyiments del comportament. Atés que la teoria de la comunicació és un camp relativament jove, en moltes ocasions està integrada en atres disciplines com ara la filosofia, la sicologia i la sociologia, i és possible que no es trobe un consens conceptual quan es parla de comunicació en una visió realisada des dels diferents camps del saber. En l'actualitat, no existix un paradigma en el qual els estudiosos de la comunicació puguen treballar. Una de les respostes al respecte és que establir una metateoria sobre la comunicació negaria la investigació i ofegaria l'ampli cos del coneiximent en el qual la comunicació existix i es desenrolla.