Indústria pesada

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

L'indústria pesada està dedicada a l'extracció i transformació de les matèries primes, tals com les mines en que s'extrauen els minerals usats en la siderúrgia, el petròleu i la fabricació de la maquinària necessària per a tals fins, entre unes atres.

En l'indústria pesada es poden distinguir les indústries per sectors com són la metalúrgica, la petrolera, l'química i l'extractiva. A diferència de l'indústria llaugera (que pertany al sector secundari), requerix d'una considerable major cantitat de mà d'obra i de més treball com descompondre elements químics o extraure materials i els seus processos, susceptibles per tant de contaminar al mig ambient.

L'indústria pesada pot subdividir-se d'acort als seus rams d'ocupació com són els següents.

Indústria extractiva

Té relació directa en l'extracció de recursos naturals del sol, subsol o dels oceans. És coneguda també en alguns casos com l'agricultura, la mineria o les plantacions d'algunes espècies d'arbres per a conseguir fusta o paper. S'encarrega d'abastir en les matèries primeres necessàries al procés productiu per mig de l'extracció inicial, transformació primària i el tractament de les matèries primes obtingudes dels processos extractius, en alguns casos les indústries extractives estan relacionades con la contaminació i el desequilibri d'ecosistemes per accidents com derrames de petròleu o monocultius.

La classe d'indústries extractives es poden associar a la diversitat de productes que aprofiten del subsol, podent identificar-se bàsicament les següents branques de l'indústria:

Indústria siderúrgica

Plantilla:@AP L'indústria siderúrgica té una gran dependència de les matèries primeres de caràcter mineral, demanda d'inversions molt elevades i ocupa molt sol industrial. L'indústria siderúrgica proporciona un sensefí de productes tals com a aleació de metals, lingots, parts forjades, tubos, planches de aleació, ferro, alumini i coure refinats; i maquinària bàsica com a ferramentes de mà, i en casos excepcionals ferramentes de mà elèctriques.

Indústria química

Artícul principal → Indústria química.

L'indústria química és variada, ya que utilisa una gama major de matèries primeres; d'ella es pot dir que és la que ix al cicle econòmic en productes tals com combustibles sòlits, líquits i gaseosos, pirita, calç, sals, àcit, productes vegetals i animals, etc. L'elaboració de productes químics és més complexa. Els productes més comuns dins del seu ranc són els que requerixca l'indústria de transformació i l'agrícola com fertilisants, colorants, explosius, plàstics, gomes, caucho, detergents, aïllants, fibres artificials, productes fotogràfics, productes farmacèutics, entre molts uns atres. Un dels tipos d'indústria química pesada diferenciats és la més important en l'actualitat i és el refinat de petròleu.

Enllaços externs

{Traduït de|es|Industria pesada}}