Proyecte:Qué es una image destacada

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Estes són les directrius per a les imàgens destacades. Normalment, mai s'hauria de publicar dos imàgens que són simplement versions diferents de la mateixa image, aixina que si hi ha una millor versió de la versió original ha de ser retirada de la llista. El propòsit de les condicions per a l'elecció d'imàgens destacades és reconéixer que una image es troba actualment entre les imàgens més valioses de L'Enciclopèdia en valencià. Al passar del temps, la qualitat d'image millora, algunes imàgens es retiraran. El propòsit de les condicions de qualitat d'image és reconéixer als usuaris i als seus respectius treballs que han conseguit un alt nivell de creació. No hi ha cap restricció sobre el número d'imàgens de qualitat semblant i no hi ha cap mecanisme formal per a l'exclusió de la llista d'imàgens de qualitat.

Una image "parla" a diferents persones de manera diferent, i té la capacitat per a evocar emocions com la tendrea, l'ira, el desig, el rebuig, la felicitat i la tristea; les bones fotografies no es llimiten a evocar sensacions plaents. Per a les imàgens del moment, molts votants llegítimament creuen que una image tècnicament ordinària d'un tema extraordinari pot ser percebuda com una image més valiosa que una image tècnicament excelent d'un tema comú. Molts votants igualment llegítims creuen que cada image ha de ser jujada únicament pels seus propis mèrits. Un atre factor és el valor per als artículs o tema en que s'ha inclòs l'image que és el de major pes, fent especial menció per a artículs que necessiten necessàriament recurs visual per a poder ser explicats de forma correcta.

Una image destacada ha de contemplar:

 1. És d'un alt estàndart tècnic.
  • Té bon contrast, una exposició correcta i un balanç de color neutre.
  • No mostra importants artefactes de compressió, reflexos cremats, soroll d'image ("granulositat") o atres anomalies del processat.
  • El seu tema principal està enfocat, té una bona composició i no té elements altament distraents o que obstruïxquen.
  • Es poden fer excepcions a esta regla per a imàgens històriques o úniques. Si es considera impossible trobar una image tècnicament superior d'un tema, la qualitat inferior pot a vegades permetre's.[1]
 2. És d'alta resolució.
  • És d'una resolució prou alta com per a permetre reproduccions impreses de qualitat.
  • Les imàgens fixes tenen un mínim de 1000 píxels en amplària i altura.[2]; generalment es preferixen tamanys més grans. Les imàgens animades són generalment més chicotetes.
  • Es poden fer excepcions a esta regla per a imàgens històriques o úniques.
 3. Està entre els millors treballs de L'Enciclopèdia.
  • És una fotografia, diagrama, image o animació que està entre els millors eixemples d'un tema que l'enciclopèdia pot oferir.
  • Ilustra el tema d'una manera convincent, provocant que l'espectador vullga saber més. Les fotografies tenen una allumenació apropiada per a maximisar els detalls visibles; els diagrames i atres ilustracions són clares i informatives.
  • No és un requisit per a una image destacada que siga agradable estèticament; pot ser impactant, impressionant, o simplement molt informativa. Les imàgens altament gràfiques, històriques o úniques no requerixen ser clàssicament belles.
 4. Té una llicència lliure. Està disponible en el domini públic o devall una llicència lliure. No es permeten les imàgens Fair use.
 5. Afig valor a un artícul i ajuda als llectors a entendre un artícul. El valor enciclopèdic d'una image té prioritat sobre el seu valor artístic.[3]
 6. És precisa. Està recolzada per fets en l'artícul o referències mencionades en la pàgina de descripció de l'image.
 7. Té una bona descripció L'image es mostra en un peu de foto descriptiu, informatiu i complet.[4]
 8. És neutral. Ilustra el tema objectivament i no fomenta un punt de vista particular. Les imàgens de mapes, per eixemple, no han de ser controvertits en la seua neutralitat i precisió (vore Punt de vista neutral).
 9. Evita la manipulació digital desapropiada.
  • La manipulació digital en el propòsit de corregir defectes en una image fotogràfica és generalment acceptable sempre que siga llimitada, ben feta i sense l'intenció d'enganyar.
  • La manipulació acceptable típica inclou el retall, la correcció de la perspectiva, l'enfocament/desenfocament, la correcció del color, l'exposició i el llevar elements distraents.
  • Les manipulacions de més abast han de descriure's clarament en el text de l'image
  • Qualsevol manipulació que causa que el tema principal estiga distorsionat és inacceptable.

Referències

 1. Per eixemple, esta image de la Batalla de Normandia és granulosa, pero existixen molt poques imàgens d'este acontenyiment. La NASA té una enorme colecció d'imàgens d'alta qualitat, aixina que una image de poca qualitat de l'aterrisage en la Lluna no s'acceptaria atés que hi ha moltes atres disponibles.
 2. Les imàgens vectorials no tenen un requeriment formal de dimensions, ya que poden ampliar-se indefinidament sense degradar-se.
 3. Encara que els efectes com el blanc i negre, el color sépia, la sobresaturació i els ànguls anómals poden ser agradables estèticament, sovint resten precisió a la representació del tema.
 4. La pàgina de descripció de l'image ha de tindre suficient context sobre les circumstàncies de la creació de l'image i el tema específic de l'image, incloent el seu context en el tema, en un peu de foto estés. És també útil (pero no un requisit) preparar prosa apropiada per a destacar l'image en la Portada.