Proyecte:Travesses

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Una travessa és un tipo especialisat de pàgina de redirecció, que pot usar-se per a accedir ràpida i directament a una pàgina del proyecte o una de ses seccions.l La llista de travesses disponibles pot trobar-se en:

Us

Les travesses poden ser ingressats directament en la caixa de busca de L'Enciclopèdia, utilisats com enllaços interns dins de qualsevol artícul, o be formar part d'una direcció web (URL), reemplaçant al nom real de la pàgina.

Per eixemple «A:MAP» és la travessa de la pàgina «Ajuda:Mapa d'orientació a l'enciclopediste». Podem llavors usar el enllaç [[A:MAP]] en un artícul o comentari al referir-mos ad ella, o també escriure la direcció http://www.lenciclopedia.org/wiki/A:MAP en la barra de direccions del navegador, per a accedir a eixa ajuda.

Travesses

Ans de crear una nova travessa tin en conte estes convencions:

  • Soles s'utilisaran travesse per als espais de noms dels quals les seues abreviatures se llisten a continuació:
Sigla Usada per a
A Ajuda
CAT Categoria
P Portal
PR Uiquiproyecte
WP L'Enciclopèdia

Per a facilitar la seua memorisació, les travesses a soles contindran lletres mayúscules. Es recomana encaridament no crear travesses de més de cinc lletres (a banda de les de l'espai de noms), puix una travessa llarga deixa de ser travessa.

Vore també