Gestió del coneiximent

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Saltar a: navegació, buscar

La gestió del coneiximent (en anglés Knowledge Management) és el conjunt de métodos, pràctiques i tecnologies que faciliten la generació, l'anàlisis, la selecció, l'almagasenage i la compartició dels coneiximents entre els membres d'una organisació o d'un colectiu, i en diferents finalitats: aprenentage, generació de nou coneiximent, reutilisació, etc. En l'àmbit empresarial el concepte s'aplica tant als sabers generats per la pròpia empresa (ex: màrqueting, investigació), com a les aportacions externes: estudis de mercat o de la competència (inteligència econòmica).

La transferència de coneiximents existix en totes les societats humanes, es pot seguir la traça des dels debats filosòfics de la Grècia clàssica, passant per les institucions acadèmiques, fins a les biblioteques digitals actuals. Les Tecnologies de la Informació i la Comunicació han aportat noves solucions per donar resposta a esta vella necessitat: les bases de senyes, els sistemes experts, la web o els wikis en són alguns eixemples.

La gestió del coneiximent és una nova disciplina transversal estableta a mijans de la década de l'any 1990, que s'enriquix de diferents àrees disciplinars entre les quals destaquen:

Esta disciplina s'encarrega de dissenyar i implementar sistemes per identificar, capturar i compartir sistemàticament el coneiximent involucrat dins l'organisació, de forma que este puga ser convertit en valor i contribuïxca a la consecució dels objectius que perseguix la pròpia organisació.

Vínculs externs[editar]