Nació Valenciana

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Senyera Estrelada, utilisada pel nacionalisme valencià

Nació Valenciana és un terme polític, cultural i social utilisat actualment pel nacionalisme valencià per a denominar a la Comunitat Valenciana. Este terme és actualment utilisat pels valencianistes, més concretament pels nacionalistes valencians.

Orige

Es un terme que te el seu orige en l'història valenciana, puix n'hi ha que tindre en conte que el Regne de Valéncia va ser una nació independent des del sigle XIII fins a principis del sigle XVIII i d'ahí que este terme fora totalment correcte en son temps i no fora estrany per als nostres antepassats, referir-se al Regne de Valéncia com a una nació europea més. Històrica i tradicionalment era un terme habitual i natural per a qualsevol valencià.

Una de les primeres referencies escrites del terme "nació" referint-se a Valéncia, va aparéixer per primera volta en l'obra mestra del gran escritor valencià Joanot Martorell que en el seu "Tirant lo Blanch" (1490) escrigué:

"en vulgar valenciana, per ço que la nació d'a on jo só natural se'n puixa alegrar e molt ajudar...".

Història

Erro al crear miniatura: Falta archiu
Mítin valencianiste en Manises, 1932. Destaca la pancarta de Joventut Republicana Valencianista en el lema "Estat Valencià", entre les Reals Senyeres.

El terme és utilisat a lo llarc de tota l'història del Regne de Valéncia, ya siga pròpiament en l'accepció de "Nació Valenciana" o simplement en la paraula "nació" per a referir-se a Valéncia. Per eixemple: "Eixercit de la Nació Valenciana, moneda de la nostra nació, etc. Serà a partir de la Derogació dels Furs de Valéncia, quan este terme cau en desús, ya que efectivament Valéncia pert la condició d'estat o nació independent i tots els seus drets. Mes en avant, a partir de principis del sigle XX es recupera el terme i torna la seua utilisació, apareixent en diversos llibres, poemes, discursos, manifestacions i cançons.

Connotacions

Actualment, l'utilisació del terme Nació Valenciana no implica necessàriament l'independentisme o la separació d'Espanya, ya que entre les entitats, colectius i persones que ho gasten habitualment n'hi han nacionalistes de tall federaliste o moderat, com per eixemple el partit polític Unió Valenciana (UV), o nacionalistes valencians de tall independentiste com el partit polític Esquerra Nacionalista Valenciana (ENV).

Per contra, la seua utilisació si implica un sentiment patriòtic valencià fort o/i una reivindicació de llibertat per al poble valencià enteses des d'una òptica necessàriament valencianista.

Vore també