Servici Valencià d'Ocupació i Formació

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

El Servici Valencià d'Ocupació i Formació, més conegut per les sigles de SERVEF, és un organisme autònom de la Generalitat Valenciana en personalitat jurídica pròpia, plena capacitat d'obrar, en autonomia econòmica i administrativa per a la realisació dels seus fins i la gestió del seu patrimoni.

El SERVEF es creà per mig de la Llei 3/2000 de 17 d'abril (DOGV nº3737) adscrit a la Conselleria d'Economia, Indústria, Turisme i Ocupació.​ El SERVEF es rig per la Llei 3/2000, de la Generalitat Valenciana, de 17 d'abril, de creació d'este Organisme,​ pel seu Reglament, aprovat per Decret 194/2013, de 20 de decembre, del Govern Valencià i per la reglamentació interna emanada del propi SERVEF.

Competències i funcions[editar | editar còdic]

Competències[editar | editar còdic]

El SERVEF gestiona les polítiques d'ocupació i formació professional per a l'ocupació, l'intermediació entre l'oferta i la demanda en el mercat de treball, aixina com també l'orientació laboral, tot això en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.​ D'esta manera, este organisme té al seu càrrec l'eixecució de la política de la Generalitat Valenciana sobre:

 • Intermediació en el mercat de treball.​
 • Orientació laboral.​
 • Formació professional per a l'ocupació.​
 • Foment de l'ocupació.​

Funcions[editar | editar còdic]

Les principals funcions que té este servici són:​

 • En l'àmbit de l'inserció laboral s'encarrega de prestar els servicis d'intermediació laboral a través dels centres d'ocupació i formació de titularitat autonòmica i dels centres colaboradors i associats, per mig de la seua prèvia homologació.​
 • En l'àmbit de la formació professional s'encarrega de planificar, eixecutar i controlar les accions i programes de formació professional per a l'ocupació, i portar les actuacions del programa nacional de formació, en el marc autonòmic.​
 • En l'àmbit de polítiques actives d'ocupació s'encarrega d'impulsar, desenrollar i eixecutar els programes de creació d'ocupació entre els colectius de desocupats, especialment per als més discriminats

Organisació[editar | editar còdic]

El SERVEF està constituït pels següents òrguens:​

 • El Consell General.
 • El Consell de Direcció.
 • El Director o la directora General.

L'artícul 8 del Reglament d'Organisació i del Règim Jurídic del SERVEF senyala que el Consell General és l'orgue d'assessorament, consulta i participació, tripartit i paritari, compost per les organisacions sindicals i empresarials més representatives de la Comunitat Valenciana i per l'Administració, i està compost de 12 membres distribuïts del següent modo:​

 • El President, que serà el Conseller competent en matèria d'ocupació.​
 • El Vicepresident, en la persona del Director General.​
 • Dèu vocals:
  • Quatre representants de les organisacions sindicals.
  • Quatre representants de les organisacions empresarials.
  • Dos representants de la Conselleria competent en matèria d'ocupació.

Enllaços externs[editar | editar còdic]