Luis Pedro Brines García

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Luis Pedro Brines García, també conegut com Lluís Pere Brines García, és el creador d'un blog i un fòrum catalaniste en el qual inclou una llista dels personages, empreses i partits polítics valencians, "enemics ideològics públics", de lo que este blog autodenomina països catalans. Ademés, està vinculat a grups polítics catalanistes i pancatalanistes com les CUP, Compromís i EU.[1]

Els nostres enemics es acojonen pel simple fet d'estar en la llista, si no volen estar, ya veuen que és molt fàcil: que desapareguen de la vida pública...
cita de Lluís Brines en el fòrum

El periòdic La Gaceta es fa resò d'este personage en el següent enllaç: http://www.gaceta.es/noticias/piedad-totalitarisme-fasciste-22102014-2020 , i d'algunes de les denúncies que li han interpost, com és el cas de la política Cristina Seguí, que segons declaciones al citat diari assegura que "no em deixe amedrentar per esta gentola". Aixina, li ha posat una denúncia per amenaces i coacció -ya que este parla de la seua vida privada i diu tindre-la vigilada en les rets- i per a que "esta gent deixe de rebre diners públics dels valencians", en el següent enllaç podeu vore la denuncia: http://i.imgur.com/8tC00Fz.jpg

Es beneficien dels diners dels ciutadans[editar | editar còdic]

Lluís Brines va ser subvencionat per l'Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL), el passat 16 de juny de 2009 en concepte de beca per una "Biografia documentada de Francesc Eiximenis" pel valor de 4.000 euros, sent esta una de les de major quantia http://www.docv.gva.es/datos/2009/06/29/pdf/2009_7528.pdf .

Esta acadèmia va ser creada i pactada pel Partit Popular i Jordi Pujol en l'any 1996, i els seus acadèmics cobren 6000 euros al més.

El portal “Punt de Mira” en data del passat 23 de novembre de 2009, cita una conferència dins de la semana cultural dels premis Micalet 2009 (del 23 al 28 de novembre de 2009), a on Lluís Brines participà en els "Aplecs al Micalet", poc en acabant de que li anara otorgada la beca de 4.000 euros per part de l'AVL.

Casualment este mateix portal desvela una colaboració entre Lluis Brines i l'acadèmic de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua Albert Hauf, a on citem textualment, referint-se a Lluis Brines, "Dones de fa mesos treballa amb el professor Wittlin i el professor Hauf en l’edició del Psalterium àlies Laudatorium".

Comparant les dates de la beca otorgada a Lluís Brines per part de l'AVL (16/06/2009) i lo escrit en el portal dels "Aplecs al Micalet" ("..fa mesos ...".) el passat 23 de novembre de 2009, es podria donar a entendre que a Lluis Brines se li va otorgar la beca de 4.000 euros per part de l'AVL, quan estava treballant en l'acadèmic de l'AVL Albert Hauf, be just abans de començar a treballar en ell.

Albert Hauf catedràtic de llengua catalana i acadèmic de l'AVL segons la pròpia pàgina web de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua, ha eixit a la palestra informativa despuix de qüestionar l'autoria única de Joanot Martorell en el "Tirant lo Blanch".

Diferents condenes Judicials a la seua persona[editar | editar còdic]

Lluís Pedro Brines García ha segut denunciat en diferents ocasions i sentat davant la Justícia, sent condenat en diferents ocasions. Cal destacar la denúncia interposta per la família de En Pascual Martín Villalba a Lluís Brines, per obrir un fil en el seu fòrum on el mateix reïa i insultava al fallit Villalba, va ser condenat i obligat a pagar a la família la cantitat de 1.500 euros en concepte de danys i perjuïns ocasionats a la viuda com apareix en l'auto públic 566/14 en Valéncia el 3 de decembre de 2014 del Jujat número 3 de Primera Instància de Valéncia. http://www.circulocivico.org/2015/01/antiblavers-brines-i-la-seua-llaugerea.html

Una atra de les condenes Judicials a este personage va ser el passat any 2011, a on l'administrador de dita pàgina, Lluís Brines Garcia, qui en ocasió de la notícia publicada respecte als possibles successors de Juan Garcia Sentandreu a la Presidència de Coalició Valenciana, va publicar diversos comentaris despectius cap a una de les persones anomenades a substituir-ho, Vicent Boluda Crespo. Entre els insults proferits per Brines a Boluda caldria destacar “advocat de terroristes” o “jove pijo repugnant”.

La reacció del jove advocat no es va fer esperar. Despuix de solicitar a l'administrador de la web que retirara tota alusió a la seua persona, i davant la negativa d'este a fer-ho, va interpondre una querella criminal per tòrt contra Lluís Brines Garcia, que va ser admesa a tràmit pel Jujat d'Instrucció nº 21 de Valéncia, senyalant-se data per a juí i celebrant-se este en el més de març de l'any 2011.

La sentència penal, dictada a finals d'abril, entén provat que Lluís Brines va injuriar a Vicente Boluda en les mencionades expressions, i ho condena, com a autor criminalmente responsable de tals tòrt, a una pena de multa i a indemnisar a Vicent Boluda pels danys morals causats.

Despuix de conéixer la sentència i atendre les preguntes d'este mig, Boluda va manifestar estar “satisfet” en la mateixa, i esperava que sentencies com esta serviren per a frenar a tots aquells radicals que “baix el pretext de la llibertat d'expressió, atenten contra l'honor de totes aquelles persones que no pensen com ells”. http://www.valenciafreedom.com/es/noticias/0-politica/4181-condenado-por-injurias-el-administrador-de-una-web-anti-valencianista.html

Un atre condena més cap a esta persona per part de la Justícia, els fets es remonten al passat més de giner de 2014, a on l'administrador de la catalanista, Lluís Pedro Brines García, va publicar diversos comentaris despectius cap a un jove valencià. Entre atres afirmacions (Lluís Brines García), li va cridar “enormement covard” i li va atribuir una agressió a una persona en proporció cinc a un.

El jove va interpondre l'oportuna denúncia en el Jujat de Guàrdia, sent finalment el Jujat d'Instrucció nº 13 de Valéncia el que, despuix de practicar determines diligències en orden a la desburgació dels fets i el seu presunt responsable (Lluís Brines García), va acordar la celebració del corresponent juí el passat 3 de juny, i en a on va comparéixer el denunciant, acompanyat del seu advocat, En Vicent Boluda, i el denunciat (Lluís Brines García), que va acodir en una multitut de jóvens ultres.

La Sentència Penal entén provat que Lluís Pedro Brines García va injuriar a este jove en les mencionades expressions, i ho condena, com a autor criminalmente responsable de tals tòrt, a una pena de multa i publicar en la pàgina web de la que és administrador, la sentència que li condena.

Despuix de conéixer el contingut de la resolució i atendre a les preguntes d'este mig, el denunciant va manifestar estar “satisfet” en la mateixa, i espera que la justícia seguixca actuant i perseguixca a tots aquells radicals que “baix el pretext de la llibertat d'expressió, atenten contra l'honor de totes aquelles persones que no pensen com ells”. http://www.valenciafreedom.com/es/noticias/0-politica/5723-luis-brines-administrador-de-antiblaversorg-nuevamente-condenado.html

Referències[editar | editar còdic]