Joaquim Martí i Gadea

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca
Joaquim Martí i Gadea
Martí Gadea.jpg
Nacionalitat: Espanyola
Ocupació: Religiós i filòlec.
Naiximent: 15 de juliol de 1837
Lloc de naiximent: Balones, Regne de Valéncia, Espanya
Defunció: 16 de novembre de 1920
Lloc de defunció: Mislata, Regne de Valéncia, Espanya

Joaquim Martí i Gadea (Balones, 15 de juliol de 1837 - Mislata, 16 de novembre de †1920) fon un llingüiste i religiós valencià, investigador de la llengua valenciana.

Biografia

Joaquim Martí i Gadea, va nàixer en Balones, poble de la Vall de Ceta situat en la montanya d'Alacant en la comarca de l'Alcoyà–Condat, el dia 15 de juliol de 1837.

Als 17 anys ingressà en el seminari. Ordenat sacerdot en 1865, va ser vicari de Casinos, Pedreguer i Dénia, ecònom de Senija, regent d'Anna i retor de Mislata, a on va morir el dia 16 de noviembre de l'any 1920.

Martí Gadea, fecunt escritor i notable poeta, publicà totes les seues obres en el valencià arreplegat del poble. D'ell, Francisco Rodríguez Marín (fon poeta, folcloriste, paremiòlec, lexicòlec i Director de la Real Academia de la Lengua) va dir estes paraules:

El Señor Martí Gadea, él sólo ha hecho más labor en favor de las letras valencianas que la mayoría de los que la cultivan, porque su obra vale mucho y opino que en su patria, o no es bastante conocido o no se le da la importancia que merece.

L'obra del diccionari

Fon retor de diversos pobles fins que fon destinat a la parroquia de Nostra Senyora dels Àngels de Mislata, a on escrigué la seua importantíssima obra lexicogràfica i narrativa i redactà el "Novissimo Diccionario General Valenciano-Castellano", basat en el "Diccionario Valenciano-Castellano" d'Escrig i Llombart:

"En su redacción, o sea, en la parte ortográfica, seguimos al señor Escrig, con ligeras variantes, dando cabida en nuestro diccionario a muchas frases, modismos y refranes que en vano se buscarían en aquel, no sin incluir, además, los nombres de los pueblos conocidos en todos los países, con los datos geográficos e históricos más principales, especialmente en la parte eclesiástica y anotando, en fin, no pocas biografías de santos y personajes célebres, antiguos y modernos; novedad que sabrán apreciar en lo que vale las personas ilustradas y verdaderamente amantes de las cosas valencianas"

En l'anya 1891 publicà el primer fascícul d'este diccionari, que sufragà ell mateix. Ademés Martí Gadea és autor de L'encisam de totes herbes, Caps i centeners, Trossos i mossos, Retalls de la nostra terra, entre atres obres.

En l'any 1904 publicà "Burromaquia Alicantina", que simula un congrés de burros en una pinada de Balones; i entre 1912 i 1918 publicà el refranyer "Tipos i Modismes de la terra del Gé":

"Parlar dels 'dichos', modismes o frases en valencià es el 'cuento' de mai acabar, lo que manifesta la riquea de la nostra llengua, encara que no pocs dels nostres paisans la rebaixen al donar-li el sobrenom de 'dialecte', que es el major insult que li puguen dirigir i el més gran despreci que es puga fer d'ella; puix dialecte no es propiament llengua o idioma sino la mateixa llengua pero trabucada o mal parlada del poble ignorant (...)"

El retor de Mislata està considerat per tots com la figura máxima de la lliteratura folclòrica valenciana.

Obra

 • "Novissimo Diccionario General Valenciano-Castellano" (1891)
 • "Ensisám de totes herbes" (1891)
 • "Septenario Doloroso" (1891)
 • "Caps y Senteners" (1892)
 • "Burromaquia Alicantina" (1904)
 • "Troços y mosos" (1906)
 • "Tipos, modismes y coses rares y curioses de la terra del Gè" (1906). Reedició La terra del che (I) (1908), i en 1912 ixqué una tercera edició, ampliada en dos volums. Encara es reeditaria una atra edició del segon volum en 1916, quatre anys abans de la mort de l'autor.
 • "Cudolets" (1908)
 • "Vocabulario Valenciano-Castellano, en Secciones" (1909)
 • "Pitos y flautes" (1914)
 • "Darrer troç y mos" (1915)
 • "Vocabulario Valenciano-Castellano" (1915)
 • "Vocabulari Monosilabich Valencià-Castellà" (1915)
 • "Coses velles y novelles de la terra del Gè" (1916)
 • "Tipos, modismes y coses rares y curioses de la terra del Gè" (II tom, 1918)

Deixà inédita l'obra "Tipos d'espardenya y sabata" que és publicà el 15 de juliol de 1981 patrocinat per la Caixa d'Aforros Provincial d'Alacant.

Bibliografia

 • VV.AA, "Diccionari Ortogràfic Valencià-Castellà, Castellà-Valencià", RACV, Valéncia, 2004. ISBN: 84-96068-57-9

Enllaços Externs