Portal:Física

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca


Plantilla:Proyecte germà

  Expansion de l'univers.gif Portal  
Erro al crear miniatura: Falta archiu
UiquiProyecte
  Nuvola filesystems services.png Destacats   Artículo bueno.svg Bons  

Portal de Física

Expansion de l'univers.gif

La física (de l'grec φύσις physis, que significa «naturalea») és la ciència que estudia les propietats i el comportament de la matèria i l'energia, aixina com el temps i l'espai. En térmens més generals, és l'anàlisis general de la naturalea, portat a terme en la finalitat d'entendre cóm el món i l'univers es comporten. La física estudia, per lo tant, un ampli ranc de camps i fenomens naturals, des de les partícules subatòmiques i les seues interaccions, fins a la formació, orige, futur i evolució de l'Univers, passant per una multitut de fenomens naturals quotidians.

LinkFA-star.png Artícul destacat

Plantilla:/Destacat/4

Artículo bueno.svg Artículo Bon

Plantilla:/Bons/10

Question opening-closing.svg ¿Sabíes que... Archiu

Plantilla:/Sabíes que/3

Books-aj.svg aj ashton 01.svg Wikiproyectes

Plantilla:/Uiquiproyecte

Nuvola apps korganizer.png Coses que podes fer editar

Plantilla:/Tarees

Stylised atom with three Bohr model orbits and stylised nucleus.png Explora... Ver más


Nuvola apps kservices.png
Mecànica Clàssica
Symbol spin blue2.svg
Mecànica quàntica
Nuvola apps cache.png
Artículo bueno.svg Electromagnetisme
Nuvola apps remote.png
Ones

Artículo bueno.svg Cinemàtica - Temps - Posició - Velocitat - Acceleració - Dinàmica - Massa - Força - Moment de força - Energia - Energia cinètica - Energia potencial - lleis de Newton - Moment - Inèrcia - Fricció - Estàtica (mecànica) - Sistema de referència inercial - Artículo bueno.svg Sistema de referència no inercial - Força conservativa


Mecànica lagrangiana - Mecànica hamiltoniana - Força fictícia - Equacions de Euler (sòlits) - Equacions de Euler-Lagrange - Principi d'Hamilton - Acció (física) - Principi d'acció - Espai de configuració - Moment conjugat

Espin - Catàstrofe ultraviolat - Colapse de la funció d'ona - Commutador de dos operadors - Constant de Planck - Constant d'acoplament - Contacte de punt quàntic - Correlació electrònica - Cosmologia quàntica - Cuantisació - Quant - Cos negre - Equació de Dirac - Equació de Klein-Gordon - Equació de Schrödinger - Efecte Compton - Efecte Josephson - Efecte Lamb - Efecte fotoelèctric - Efecte pantalla - Efecte túnel - Partícules idèntiques

Artículo bueno.svg Carrega elèctrica - Electricitat - Magnetisme - Camp electromagnètic - Camp magnètic - Densitat de Fluix Elèctric - Densitat de corrent - Densitat de fluix magnètic - Artículo bueno.svg Ecuacions de Maxwell - Fluix magnètic - Freqüència extremadament alta - Força de Lorentz - Força electromotris - Força intermolecular - Força magnètica - Lley de Ampère - Lley de Coulomb - Lley de Faraday - Lley de Gauss - Lley de Lenz - Corrent de desplaçament - Inducció electromagnètica - Ona electromagnètica - Permeabilitat magnètica - Permitivitat - Polarisació electromagnètica - Potencial Electrotònic - Presió de radiació

Quadricorrent - Camp electromagnètic - Radiació electromagnètica - Artículo bueno.svg Relativitat especial

Resistència - Capacitat - Diodo - Autoinducció - Circuit elèctric


Color - Fotometria - Interferència - Llum - Òptica geomètrica - Difracció - Difracció de Fraunhofer - Difracció de Fresnel - Efecte Kerr - Efecte Pockels - Efecte electroòptic - Efecte estroboscòpic - Dispersió de la llum - Índex de refracció


Ona sonora - Espectre de freqüències - Vibració - Ultrasò -

Nuvola apps kworldclock.png
Relativitat
Nuvola apps kreversi.png
Artículo bueno.svg Física de partícules, atòmica, nuclear y molecular
Nuvola apps kweather.png
Termodinàmica
Two red dice 01.svg
Física estadística

Artículo bueno.svg Teoria de la relativitat especial - Relativitat General - Causalitat (física) - Con de llum - Quadricorrent - Quadrimoment - Quadrivector - Quadrivelocitat - Dilatació del temps - E=mc² - Energia en repòs - Equivalència entre massa i energia - Espai-temps - Eternalisme - Flecha del temps - Llínea d'univers - Paradoxa de Bell -Artículo bueno.svg Paradoxa dels bessons - Principi de Mach - Principi de covariancia - Cscr-featured.svg Velocitat de la llum


Antipartícula - Bosó - Bosó de Higgs - Electró - Fotó - Leptó - Neutró - Neutrí - Partícula elemental - Positró - Protó - Artículo bueno.svg Quark - Orbital atòmic - Orbital molecular

Constant de Avogadro - Llei de Avogadro - Llei de Joule - Llei de Boyle - Llei de Dalton - Llei de Charles - Primera llei de la termodinàmica - Segona llei de la termodinàmica - Tercera llei de la termodinàmica - Temperatura absoluta - Procés adiabàtic - Cos negre - Calor - Calorimetria - Compresibilitat - Endotèrmic - Entalpia - Entropía - transferència de calor - Solució - Llei dels gasos ideals - Constant dels gasos - Calor latent - Procés isobàric - Procés *isocórico - Procés isotèrmic - Pressió - Artículo bueno.svg Calor específic

Colectivitat canònica - Colectivitat microcanònica - Colectivitat macrocanònica - Estadística de Maxwell-Boltzmann - Estadística de Bose-Einstein - Estadística de Fermi-Dirac - Teorema de equipartició

Nuvola apps edu miscellaneous.png
Física teòrica
Nuvola apps energy.png
Física experimental
Symbol cristallography2.svg
Física del estat sólit y matèria condensada
Nuvola apps kuickshow.png
Biofísica

Teoria de cordes - Gravetat quàntica - Gravetat quàntica de bucles - Univers paralels - Supersimetría - Teoria del tot - Antigravetat - Una teoria del tot excepcionalment simple

Cscr-featured.svg Experiment de Melde

Física del estat sólit - Cristal - Superconductivitat

Model de Hodgkin y Huxley - Cscr-featured.svg Potencial de acció

Nuvola apps kmoon.png
Astrofísica y Cosmologia
Nuvola apps mozilla-firebird.png
Geofísica
Nuvola apps kruler.png
Magnituts y conceptes físics fonamentals
Nuvola apps kate.png
Història de la Física

Cscr-featured.svg Cúmul obert - Cscr-featured.svg Teoria del Big Bang - Forat negre - Cscr-featured.svg Estrela - Estrela binària - Estrela de neutrons - Quásar - Jet (astronomia)

- Cscr-featured.svg Sol

Terremot

Aceleració - Força - Artículo bueno.svg Interaccions fonamentals - Física - Física clàssica - Massa - Peso - Potencia - Velocitat - Artículo bueno.svg Oscilador armònic

Artículo bueno.svg Emil Julius Klaus Fuchs - Cscr-featured.svg Albert Einstein - Cscr-featured.svg Robert Oppenheimer - Artículo bueno.svg Henri Poincaré - Cscr-featured.svg Isaac Newton


Nuvola apps kdmconfig.png Personages de la Física Vore més

Plantilla:/Físics

Portal.svg Atros portals

Plantilla:Uiquiportals

Física en atres wikis editar

Plantilla:/otras wikis