Proyecte:Polítiques

De L'Enciclopèdia, la wikipedia en valencià
Anar a la navegació Anar a la busca

Esta pàgina explica els punts essencials de la política de L'Enciclopèdia. atres polítiques importants i pàgines relacionades són:

Introducció

Tu eres editor de L'Enciclopèdia en valencià. L'Enciclopèdia no té un editor a càrrec o un mecanisme centralisat pel qual el progrés de l'enciclopèdia siga monitorisat o monitorejat i aprovat. Són els participants actius els que monitorisen o monitorejen la pàgina de «canvis recents» i realisen correccions en el contingut, editant i donant format als problemes que veuen. Per tant, els participants són tant escritors com editors.

Tenim estàndarts o regles. Posseïm una serie d'estàndarts acordats i eixercits per la comunitat i el nostre compliment d'eixos estàndarts és essencial per a fer de L'Enciclopèdia un producte d'alta qualitat. No totes les regles que han segut propostes fruïxen de la mateixa acceptació. Hi ha algunes regles sobre les quals pràcticament tots es posen d'acort, atres tenen uns pocs detractors i hi ha algunes en que hi ha un estés desacort. Lliteralment hem inventat estes regles a mida que hem treballat i la seua retroalimentació sobre estes polítiques és encara benvinguda.

Per favor, explora estes pàgines de polítiques i ajuda-nos a convertir L'Enciclopèdia en un gran recurs.

Algunes polítiques acceptades generalment

Els participants de L'Enciclopèdia a sovint seguixen i fan complir unes polítiques bàsiques que són essencials per a mantindre el proyecte treballant sense inconvenients i productivament. Atres aspectes de les polítiques són més controvertits; els següents mai o rares vegades han produït controvèrsia. Podem ordenar estos assunts en tres categories bàsiques, com es menciona a continuació:[1]

Convencions per a nomenar artículs

 • Els títuls dels artículs han d'escomençar en mayúscula, a menys que estos necessiten escomençar en minúscula (Eix.: iPod o aMSN). L'Enciclopèdia convertix automàticament la primera lletra dels títuls a mayúscula a causa de restriccions tècniques. Per a evitar açò, s'ha de colocar al principi la plantilla {{Títul minúscula}}.
 • Utilisar paraules en minúscules al nomenar un artícul dins d'un atre artícul, a menys que la paraula s'inicie sempre en mayúscules en valencià. Aixina, per eixemple, encara que Fausti Barberà està be, preferim espai vectorial a Espai Vectorial.
 • Preferència sobre substantius en singular. Açò fa més senzilla la llabor de crear enllaços entre els artículs. Per tant, obtindríem valor de canvi en conte de valors de canvi, per eixemple.
 • Ser precís, si es necessita, per a evitar ambigüitat. Per eixemple, si està interessat en escriure sobre pipes de tabac, coloque el seu artícul devall el títul pipa (de fumar) o pipa (de tabac), en conte de simplement pipa — Ya que la paraula "pipa" és prou ambigua i té atres significats com "tonell" o "espoleta".
 • Per a més explicacions sobre convencions de noms, vore també Proyecte:Convencions de títuls.

Polítiques sobre el contingut d'artículs

 • L'us de material en copyright en els artículs està estrictament prohibit. Açò podria crear-li problemes llegals a L'Enciclopèdia, que no té la capacitat per a enfrontar-los. Els artículs haurien de ser el treball propi de l'autor, de domini públic, o contingut obert.
 • Els artículs han d'estar escrits des d'un punt de vista neutral. Intentem presentar fets i teories competidores de manera que tant els seguidors com els oponents puguen assentar un acort que siga just i benévol.
 • És important que tingam en conte lo que L'Enciclopèdia no és. L'Enciclopèdia no és un fòrum de discussió, un diccionari, una guia d'us, propaganda o advocacia, ensajos personals, o una mera colecció d'enllaços. Els artículs de L'Enciclopèdia són artículs d'una enciclopèdia.
 • No cree enllaços cap a imàgens externes, açò vol dir, imàgens que no es troben en el servidor de L'Enciclopèdia. El programa li permet fer-ho, pero no volem usar l'amplària de banda d'atres llocs web (i possiblement infringir el seu copyright). L'única excepció ocorre si vosté és qui controla l'espai i amplària de banda del servidor; pero encara aixina continua sent una mala idea. Pot pujar archius d'imàgens seguint les instruccions en la pàgina afegir imàgens.

N'hi ha atres regles que són àmpliament acceptades, pero potser no tant com estes. Vore Proyecte:Enllaços externs.

Polítiques d'edició i pàgines de discussió

 • U no deu simplement eliminar material útil --sempre que siga en realitat útil. Si n'hi ha un problema en algun material, u hauria d'editar-ho de manera que s'acabe en el problema o, en alguns cassos especials, alguns de nosatres decidim moure el contingut temporalment a pàgines de Discussió a on en posterior atenció pot ser borrat.
 • Al menys que un comentari sobre un artícul siga prou breu i es trobe clarament distinguit del cos principal del text, hauria de ser colocat en una pàgina de Discussió afegida a l'artícul. Generalment, si un comentari requerix una resposta, tant el comentari com la resposta haurien de colocar-se en la pàgina de Discussió. Volem reservar les pàgines principals per a contingut enciclopèdic, no per a debat.
 • El propòsit de les pàgines de discussió és millorar les pàgines en que es troben afegides. La majoria d'enciclopedistes generalment s'oponen a l'us de pàgines de discussió per al simple debat casual sobre el tema principal. Hi ha molts, moltíssims atres fòrums en la xàrcia per ad eixe propòsit; L'Enciclopèdia no està orientat a convertir-se en un atre d'ells. Visite el Portal de la Comunitat.
 • Per favor, faça comentaris útils i faça'ls educadament (encara que segurament no necessitarà esta regla perqué ya es comportarà sempre d'esta manera). En tot cas, no estarà de més que consulte els artículs: Proyecte:Etiqueta i Proyecte:No mossegar als novells.

L'Enciclopèdia i els seus objectius

Hi ha tres característiques essencials del proyecte L'Enciclopèdia, que unides definixen el seu lloc en el World Wide Web. D'açò és lo que tracta L'Enciclopèdia:

 1. L'Enciclopèdia és una enciclopèdia —en conte d'un diccionari, un fòrum de discussió, un portal web, etcétera. Per favor respecte este fet. Visite enciclopèdia aixina com lo que L'Enciclopèdia no es.
 2. L'Enciclopèdia és també essencialment un wiki —La qual permet l'autoria pública general i edició de qualsevol pàgina. Per a més informació sobre el format wiki, vore l'artícul Wiki. L'Enciclopèdia és la primera enciclopèdia general seria desenrollada usant este format. Encara que L'Enciclopèdia s'ha alterat, per al propòsit de crear una enciclopèdia, molta de la cultura original que rodeja els wikis, continua retenint l'aspecte d'administració i creació per comunitat, comú a quasi totes les wikis.
 3. Finalment, essencial per al proyecte L'Enciclopèdia i el seu èxit es troba el fet que és contingut obert. El text i material de contingut obert es troba llicenciat per l'amo del copyright, al públic general, permetent a tots la redistribució i alteració del text sense cap càrrec i garantisant que ningú pot restringir l'accés a versions modificades del contingut. (Vore FDL.) Que els participants entenguen que els seus esforços seran lliurement distribuïts per al benefici de la comunitat és un dels principals incentius que tenen per a participar.

En una enciclopèdia creada per la comunitat, podria paréixer un poc estrany dir que hi ha un objectiu, pero certament pareix haver-hi una meta que, la majoria de nosatres, compartim pel proyecte:

El nostre objectiu en L'Enciclopèdia en valencià és crear una enciclopèdia lliure —De fet, l'enciclopèdia més gran de l'història, tant en térmens de quantitat com de qualitat. També volem que L'Enciclopèdia es convertixca en un recurs confiable (provablement, aprovada per mig de revisió per iguals).

Per a finalisar, seria bona idea establir cert tipos de procés d'aprovació. Hi ha hagut algunes objeccions a l'idea d'establir un procés d'aprovació independent en el futur no tan lluntà, pel qual certes versions d'artículs rebrien la marca d'aprovació per part d'un cos de revisors experts de L'Enciclopèdia. Pero esta idea ha tingut un ampli recolzament.

Respecte als nostres objectius per al contingut d'artículs, ací es troben algunes metes per als nostres artículs breus i per a artículs més versats. Per supost, no requerim artículs perfectes la primera volta que apareixen. Al contrari... com podrà vore en les polítiques d'edició.

Referències

 1. En la llista completa de polítiques només s'accedix a través de la Categoria:L'Enciclopèdia:Polítiques.

Vore també